Michael Becker

Michael Becker (rođen 28. kolovoza 1883. u Jagodnjaku, mađ. Kácsfalu, Kačvala, kotar Darda, današnji zapadni dio Baranje u Hrvatskoj, vrijeme i mjesto smrti nepoznato), evangelički svećenik augsburške vjeroispovijesti.

Oženio se sa kućanicom Margaretom rođ. Lux. Imao je dvoje djece, kćer Katarinu Aureliu (pravna činovnica), rođ. 26. listopada 1910. i sina Michaela (pravnik), rođ. 30. prosinca 1913.

Školovanje i položeni ispiti

Od 01. rujna 1895. do 29. lipnja 1899. pohađao je četiri razreda gimnazije u Bonyhádu.

Od 01. rujna 1899. do 14. lipnja 1903. pohađao je od V. do VIII. razreda gimnaziju u Bratislavi. Ispit zrelosti (maturu) položio je 14. lipnja 1903.

Od 1. rujna 1903. do 12. lipnja 1907. studira osam semestara na teološkom (bogoslovnom) fakultetu u Bratislavi.

Temeljni teološki ispit polaže 15. lipnja 1905. dok na istom fakultetu 14. lipnja 1907. polaže stručni teološki ispit kada i diplomira.

Dana 14. rujna 1907. u biskupskom uredu u Budimpešti polaže svećenički ispit (pro ministerio), dok 15. rujna 1907. prima Svjedodžbu o posvećenju za dušobrižnika (župnika-svećenika) od biskupa gorskog evangeličkog A.V. crkvenog distrikta u Mađarskoj.

Od 09. rujna 1910. do 30. svibnja 1912. studira na Filozofskom (mudroslovnom) fakultetu u Budimpešti.

Službe

Kao evangelički svećenički pomoćnik, odredbom seniorskog ureda u Novom Sadu. služio je u Sekiću od 28. kolovoza 1907. do 30. prosinca 1907., odredbom seniorskog ureda u Spišská Nová Vesi od 1. siječnja 1908. do 31. ožujka 1909.u Spišska Novoj Vesi, te odredbom seniorskog ureda u Novom Sadu od 1. travnja 1909. do 30. lipnja 1909. u Novom Sadu.

Kao evangelički župnik, odlukom evangeličkog A.V. senioratskog zbora u Novom Sadu služio je od 1. srpnja 1909. do 28. siječnja 1912. u Starom Bečeju (Bačka), odlukom senioratskog ureda u Novom Vrbasu od 28. siječnja 1912. do 31. kolovoza 1926. u Novim Šovama (Bačka), te odlukom predsjedništva evangeličkog A.V. distrikta u Sarajevu u Ljubljani od 1. rujna 1926. do 31. listopada 1931.

Izborom zagrebačkog župnika dr.Philippa Poppa za biskupa Njemačke evangeličke kršćanske crkve A.V. u Kraljevini Jugoslaviji, obavlja službu biskupskog vikara i župnika u Zagrebu od 1. studenoga 1931. do kraja 2. svjetskog rata.

U govoru i pismu odlično se služio njemačkim i mađarskim jezikom, dok je hrvatski jezik dobro poznavao. Tijekom svog znanstvenog rada u struci, pisao je brojne vjersko-crkvene članke u crkvenim časopisima.

Kao teolog i svećenik oslobođen je vojne službe.

Moran Rajković