Još od srednjeg vijeka, gdjegod postoji mogućnost, Evangelička crkva osniva i gradi odgojno-obrazovne ustanove u skladu sa svojim mogućnostima. Evangelička crkvena općina Zagreb na Godišnjoj skupštini 1884. godine usvaja prijedlog župnika dr. Juliusa Kolatscheka o otvaranju škole sa dva učitelja.

Povoljno rješenje molbe za otvaranjem i osnivanjem njemačke evangeličke privatne osnovne škole koju je prezbiterij (upravno tijelo crkvene općine) predao Kraljevskoj zemaljskoj vladi 12. listopada 1884. godine, stiglo je tek nakon trogodišnjeg čekanja.

Odlukom Odjela za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade od 2. studenog 1887. crkvena općina dobila je odobrenje za osnivanje Evangeličke privatne pučke škole u Zagrebu. Škola je uzdržavana financijskim sredstvima Evangeličke crkvene općine u Zagrebu. Nastavni jezik u školi bio je njemački, a hrvatski jezik bio je obvezan predmet.

Evangelička crkvena općina Zagreb svečano je 1.listopada 1888. otvorila svoju Njemačku evangeličku privatnu osnovnu školu s 43 upisana učenika i tri nastavnika: direktor dr. Julius Kolatschek, prvi redoviti učitelj Vilim Lerche i učiteljica hrvatskog jezika i ženskog ručnog rada Ana Blanussa.

Kako se broj učenika povećavao, već 1889. uslijedilo je namještenje drugog, a 1890. i trećeg redovitog učitelja. Povećanjem nastavničkog zbora u svega tri godine, škola je djelovala u tri razreda za osam godišta. Tako je već u svojim počecima, udaren temelj kasnijoj obrazovnoj građanskoj školi.

Na početku svog djelovanja, škola je bila predviđena za školovanje evangeličke i njemačke djece, ali ubrzo, škola je počela primati polaznike i ostalih vjeroispovijesti i drugih narodnosti. Status Evangeličke pučke škole uređen je naredbom Odjela za bogoštovlje i nastavu Kraljevske hrv. slav. dalm. zemaljske vlade od 7. studenog 1891. (Broj.2576) kada škola dobiva pravo javnosti. Uz osnovnu školu su djelovali i viši razredi pučke škole, ali oni nisu imali formalno odobrenje za rad niti su imali pravo javnosti. Godine 1893, škola broji 110 učenika.

Dana 01. studenoga 1899. svoju službu župnika i direktora škole napušta dr. Julius Kolatschek otišavši u zasluženu mirovinu. Preselio se u Villach u želji da u miru provede svoje posljednje ovozemaljske dane gdje ubrzo i umire 14. travnja 1900. godine.

Znatne promjene u školi dogodile su se dolaskom novog župnika Evangeličke crkvene općine Zagreb i direktora škole Georga Bayera. Već 1901. trorazredna škola s osam godišta pretvorena je u četverorazrednu. Ovime je udaren temelj za prelazak polaznika četvrtog razreda u Višu osnovnu školu. Od 1901. povezivala su se djeca samo dva godišta u kombinirani razred.

Kako školske prostorije u kojima su bili smješteni učenici 7. i 8. razreda nisu bili odgovarajući, vlasti su prezbiterij upozorile da moraju sagraditi novu školsku zgradu ili u kratkom vremenu mogu očekivati zatvaranje škole. Uslijed toga za potrebe škole, Evangelička crkvena općina Zagreb donosi odluku o izgradnji nove zgrade.

Odlukom Odjela za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade od 14. listopada 1908. odobreno je preustrojavanje V. – VIII. razreda pučke škole u višu školu pod nazivom Evangelička privatna mješovita viša pučka škola u Zagrebu. Istom je naredbom i ovoj školi dodijeljeno pravo javnosti i time uređen njezin status. Uprava pučke i više pučke škole ostala je zajednička do 1934., kada se formalno odvajaju, ali i od tog razdoblja škole su djelovale kao jedan zavod.

Tijekom 1909. nadograđena je školska zgrada u Gundulićevoj ulici 28. Godine 1919. osnovano je uz pučku školu Privatno evangeličko zabavište.

Odlukom Ministarstva Kraljevine SHS iz 1924., preustrojena je viša pučka škola u građansku školu tako da zavod nastavlja djelovanje kao Evangelička privatna osnovna i građanska škola u Zagrebu.

Na temelju zakonske odredbe Ministarstva narodne prosvjete od 26. studenog 1942. o promjeni naziva "građanska škola" u "obća niža srednja škola" dolazi do ponovne promjene naziva škole u Privatna njemačka opća niža srednja škola trgovačkog smjera.

Raspadom NDH i ustrojenjem nove vlasti ukinute su i pučka i opća niža srednja škola Evangeličke crkvene općine u Zagrebu.

Od osnutka do gašenja, škola je mijenjala svoje nazive, i to:

  1. Evangelička privatna pučka škola u Zagrebu, 1887. – 1908.
  2. Evangelička privatna obospolna niža i viša pučka škola u Zagrebu, 1908. – 1924.
  3. Evangelička privatna osnovna i građanska škola u Zagrebu, 1924. – 1934.
  4. Evangelička privatna osnovna škola u Zagrebu, 1934. – 1941.
  5. Privatna evangelička građanska škola u Zagrebu, 1934. – 1941.
  6. Privatna evangelička pučka škola, 1941. – 1945.
  7. Privatna njemačka mješovita građanska škola trgovačkog smjera, 1941. – 1942.
  8. Privatna njemačka opća niža srednja škola trgovačkog smjera, 1942. – 1945.

Autor: Moran Rajković