(Ilustracija)

Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa između Vlade RH i Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj, potpisan je dana 04. srpnja 2003. godine. U ime Vlade RH, Ugovor je potpisao premijer Ivica Račan, dok je u ime Evangeličke crkve ugovor potpisao 'svećenik Branko Berić'. Sukladno pozitivnim pravnim propisima i nadasve moralu društva, prilikom sklapanja Ugovora, a posebice ovako bitnog ugovora kao što je Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa kako za Vladu RH, tako i za Evangeličku crkvu Republici Hrvatskoj, svakako je trebala je prethoditi pravna provjera potpisnika Ugovora, tko potpisuje Ugovor u ime Evangeličke crkve i dali potpisnik ugovora ima pravni legitimitet sukladno crkvenim pravnim aktima.

Potrebu za provjerom legitimiteta premijera Ivice Račana kao potpisnika Ugovora u ime Vlade RH dakako nije potrebno dovoditi u pitanje. Međutim, važno je postaviti pitanje legitimiteta potpisnika druge ugovorne strane. Tko naime, potpisuje Ugovor sa Vladom RH u ime Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj? Kako je već rečeno, i više je nego očito da potpisnik Ugovora u ime Evangeličke crkve nema legitimitet, obzirom da nije izabran u skladu s crkvenim pravnim aktima, a niti je sukladno crkvenom ustavu bio osoba ovlaštena za zastupanje.

Po redovitom tijeku stvari, u skladu sa pravnim poretkom Republike Hrvatske, ugovorna strana Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj obzirom da ne postoji kao pravna osoba sa zakonom propisanim MBS-om (Matični broj poslovnog subjekta), niti u trenutku potpisivanja Ugovora sa Vladom RH, a niti ona postoji danas, ne može stjecati nikakva prava niti obveze.

Raskol u Evangeličkoj crkvi u Republici Hrvatskoj

U trenutku potpisivanja Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa (04. srpnja 2003) Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj bila je u raskolu i imala je dva rukovodstva.

Na čelu biskupije bio je biskup dr. Vlado L. Deutsch (Zagreb), dok je predsjednik Sinode bio Branko Berić (mandat predsjednika trajao do studenoga 1999. godine zbog svećeničkog zaređenja. U trenutku svećeničkog zaređenja Branko Berić niti je diplomirao teologiju (2002.godine), niti je odradio dvogodišnji vikarijat. Novi predsjednik se nije birao, odnosno njegovi zamjenici sukladno crkvenom ustavu formalno pravno nisu preuzeli obnašati funkciju predsjednika Sinode. Od 26. srpnja 1997. godine nije održana niti jedna sjednica Sinode (ovog dijela crkve).

S druge pak strane, na čelu seniorata bio je senior Marijan Šporčić, župnik u Legradu, dok je funkciju predsjednika Sinode obnašao Andrija Pekar iz Soljana.

Kriterij za odabir ugovorne strane?

Po kojem kriteriju je Vlada RH odlučila potpisati Ugovor samo sa jednim dijelom crkve, odnosno jednim rukovodstvom bez pravne provjere legitimiteta potpisnika suprotne ugovorne strane, ignorirajući drugo crkveno rukovodstvo nije poznato? Odnosno, dali je Vlada RH detaljno provjerila ugovornu stranu sa kojom potpisuje Ugovor o pitanjima od zajedničkog interesa? Uobičajena pravna praksa u pravno uređenom društvu prije svega je provjera suprotne ugovorne strane.

U trenutku potpisivanja Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa, za jednu stranu crkve koja je djelovala pod nazivom Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj-biskupija na snazi je bio Crkveni ustav iz 1997.godine, dok je za drugu stranu crkve koja je djelovala pod nazivom Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj – Seniorat Legrad na snazi bio Statut donesen na senioralnom konventu 1999. godine.

Podrazumijeva se u skladu sa Ustavom RH, da je crkva neovisna u donošenju svojih odluka, i da se država ne smije miješati u unutarnja crkvena pitanja. Ali isto tako crkva je dužna poštivati odredbe svojih propisa, na što je u slučaju Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj ukazivala Vlada RH, Komisija za odnose s vjerskim zajednicama.

Tko je ovlaštena osoba za zastupanje koja potpisuje Ugovor u ime Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj?

Crkveni ustav iz 1997. godine propisuje u Čl.93. da biskup zastupa crkvu u čitavom crkvenom i javnom životu, dok Čl. 111. propisuje da u službenim dopisima ili u pravnim poslovima potreban je potpis biskupa i ovjera sa službenim žigom biskupije.

Potpisnik Ugovora sa Vladom RH, u ime Evangeličke crkve u RH nije biskup, već svećenik Branko Berić, a što je očito u suprotnosti sa važećim crkvenim ustavom.

Što se tiče samog Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa potpisanog sa Vladom RH, iz navedenog proizlaze dva temeljna pitanja:

  1. Je li je ugovor ništetan, obzirom da je potpisan sa pravnom osobom koja ne postoji?
  2. Je li je ugovor ništetan, zbog toga što potpisnik jedne ugovorne strane nije imao pravni legitimitet potpisati ugovor obzirom na neimanje legitimnosti pravnog akta pravne osobe u čije ime potpisuje ugovor?

Kod ovako kompleksne pravne stvari, obzirom da se radi o nepostojećoj pravnoj osobi, s pravom se postavlja pitanje: koji je pravni akt vrijedio za nepostojeću pravnu osobu?

Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj Crkvena općina Zagreb upoznala je još 13. lipnja 2020. Vladu RH, Ured komisije za odnose s vjerskim zajednicama s ovim pravnim činjenicama. Međutim, do današnjeg dana odgovor nije zaprimljen.

nastavlja se...