(Ilustracija)

Interes javnosti

Nakon brojnih upita, kako predstavnika tijela javne vlasti, predstavnika evangeličkih institucija u Europi i svijetu, evangeličkih vjernika i brojnih drugih koji se zanimaju i interesiraju za stanje unutar Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj, potrebno je zainteresiranu javnost stvarno i istinito upoznati sa činjenicama. Onaj tko se srami svoje prošlosti i izmišlja neku „novu“ povijest, nikada neće imati svoju budućnost.

Branko Berić se prema dostupnim crkvenim arhivskim dokumentima, od 1996. godine u javnim crkvenim ispravama potpisuje kao Predsjednik Sabora (sinonim: Predsjednik Sinode, Predsjednik crkve). Crkveni ustav od 26. srpnja 1997. uz predstavnike crkvenih općina, biskupa dr. Vlade L. Deutscha, potpisuje Branko Berić u svojstvu predsjednika Sinode.

U jesen 1999.godine Branko Berić biva rukopoložen za svećenika, iako je diplomirao Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, tek 2002. godine. Unatoč što je Branku Beriću funkcija Predsjednika Sabora (Sinode) prestala činom rukopoloženja, on se i dalje nastavio potpisivati kao Predsjednik Sabora (Sinode) o čemu postoje brojni materijalni dokazi. Branku Beriću, očito nije strano izmišljati crkvena tijela i funkcije, biti na funkciji iako mu je prestao ili istekao mandat ili mu je iskazano nepovjerenje same crkve.

Zakonska regulativa

Člankom 20. ZPPVZ-a, kao i Pravilnikom o obrascima i vođenju evidencije vjerskih zajednica u RH, Člankom 7.(2 i 3.). definirano je da se Prijava za upis vjerske zajednice podnosi na Obrascu broj 1 – Prijava za upis vjerske zajednice u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj. Ovaj Obrazac trebalo je popuniti sa sljedećim podacima:

  1. Naziv vjerske zajednice
  2. Godina od koje djeluje vjerska zajednica kao pravna osoba u RH
  3. Sjedište vjerske zajednice
  4. Služba osobe koja zastupa vjersku zajednicu (bez imena i prezimena)
  5. Otisak pečata i štambilja koje u svom radu rabi vjerska zajednica
Podnošenje prijave za upis

Nadležnom državnom tijelu, dana 25. veljače 2003. Branko Berić podnosi prijavu za upis vjerske zajednice pod nazivom 'Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj' (KLASA: UP/I-070-01/03-01/14; URBROJ: 363-03-01. Postavlja se pitanje: koju to vjersku zajednicu prijavljuje Branko Berić? Ona koja ne postoji? Ona koja nema izabranog predstavnika sukladno vlastitim pravnim aktima?

Uvidom u javnosti dostupan Registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku nije moguće pronaći pravnu osobu pod nazivom  Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj.

Iz same prijave vidljivo je da Branko Berić prijavljuje nepostojeću vjersku zajednicu kao pravnu osobu. ZPPVZ-a je vrlo jasan u članku 5.(1).: „Vjerske zajednice koje djeluju kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu ovoga Zakona (postojeće vjerske zajednice) upisuju se u Evidenciju podnošenjem prijave za upis“.

Pečat koji je Branko Berić koristio prilikom podnošenja prijave, identičan je pečatu kojim je ovjeren Crkveni ustav iz 1997. godine iz čega se nedvojbeno naslućuje da Branko Berić podnosi prijavu pravne osobe pod jednim nazivom, dok istovremeno koristi pečat druge pravne osobe. Postavlja se ključno pitanje: koju pravnu osobu je zapravo prijavio Branko Berić u Evidenciju vjerskih zajednica?

U trenutku donošenja ZPPVZ-a pravna osoba pod nazivom „Evangelička crkva u R.Hrvatskoj – biskupija“ bila je postojeća pravna osoba, o čemu svjedoči Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta Državnog zavoda za statistiku od 06. studenoga 1997. (Klasa: 951-03/97-01/01; URBROJ: 555-04-07-97-01), a ne pravna osoba pod nazivom „Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj“ za koju je Branko Berić podnio prijavu za upis u Evidenciju.

Prijevaran izbor Branka Berića za predstavnika crkve i sama prijava nepostojeće pravne osobe u Evidenciju vjerskih zajednica prije svega nisu u skladu sa elementarnim ljudskim normama poštivanja pravnih akata kako crkvenih tako i državnih, postaju esencijalni fundament koji dovoditi u pitanje pravni slijed ne samo Evangeličke crkve nego i svih Evangeličkih crkvenih općina na teritoriju Republike Hrvatske.

... nastavlja se