(Pripremili: Friedhelm Hans, Ulrich Kronenberg, Eveline Hauck, prevela: Sunčica Vidulić Vulelija)

Velika subota i uskrsna noć
Biblijsko čitanje: 2.Tim 2,8-13

Apostol piše: Sjećaj se Isusa koji je uskrsnuo od mrtvih, rođen od Davidova potomstva! Tako to uči moja Radosna vijest, za koju trpim nevolje sve do okova kao kakav zločinac. Ali riječ Božja nije okovana. Eto zato sve strpljivo podnosim radi izabranih da i oni postignu spasenje po Kristu Isusu zajedno s vječnom slavom.
Sigurna je ova riječ:
„Ako smo s njim umrli, s njim ćemo i živjeti;
ako smo ustrajni, s njim ćemo i kraljevati;
ako ga se odrečemo, i on će se nas odreći;
ako smo nevjerni – on ostaje vjeran!
Ne može se, naime, odreći sam sebe.“

Posljednji redci citiraju jednu starokršćansku pjesmu. Tu  zajednica priznaje i vjeruje. Koliko su se često zajednice čvrsto držale riznice poznatih pjesama, dok su nove generacije s prezirom pored njih prolazile.

S takvim jednim citatom ova poslanica prenosi dio stare teologije zajednice. Na taj način stječemo uvid u ranokršćansko Bogoslužje. Najčešće se mala, progonjena zajednica sastajala po mraku u svom skrovištu. Utoliko je glasnije bilo klicanje u zoru: Krist je uskrsnuo!

Još traje noć. Još postoje nesigurnost, nevolje, žalost. Mi danas postojimo u nesigurnosti. Potrebno nam je podsjećanje: „Sjećaj se Isusa!“ Koliko nužno potrebna se čini uvijek nova konfirmacija, jačanje u vjeri! Koliko je važan redovit odlazak u crkvu, općinstvo svetih, kako kaže Vjerovanje. Kako nas izgrađuje zajedničko pjevanje, najbolje u zboru. Na mnogim mjestima zborovi su pozaspali. Nedostaju dijakonise kojih više nema po ulicama.

Općinsko vjerovanje kaže kako Krist svoju ljubav prema nama ljudima ne niječe. On će nas se sjetiti kad budemo pred Božjim Sudom. Potreban nam je odvjetnik-Krist, koji nam daje nadu u milost.

Na koncu ponovno krenimo na početak: „ Sjetite se Isusa Krista“! Neka pomogne mnemotehnika: mnogo toga nas svakodnevno može podsjetiti na Krista – zvona koja u dane žalosti (ne) zvone, pjesma, biblijski stih ili citat za konfirmande. Misliti na Krista nekako nas čini milosrdnijima i obzirnijima, oštri naš um i jača radost u djelotvornosti. Bez Krista nema vjere, bez Krista nema Crkve. Amen.

Molitva

Gospodine Isuse Kriste,
mi se želimo otvoriti poput cvijeta.
Mi želimo čekati tvoje svjetlo.
Poput cvjetića na drvetu koji čekaju sunce.
Želimo živjeti poput svakog Tvojeg stvorenja.
Radujemo se što si uskrsnuo.
Grubi i teški kamen je pomaknut.
Ljubav vlada svijetom.
Za to Ti zahvaljujemo. Amen.