(Pripremili: Friedhelm Hans, Ulrich Kronenberg, Eveline Hauck, prevela: Sunčica Vidulić Vulelija)

O glavo puna rana i trnjem krunjena,
u krvi okupana i bolju ranjena.
O čelo s kog je tek'o
u muci krvav znoj,
ja s tobom suosjećam,
u boli preteškoj.

Biblijsko čitanje: 2.Kor 5, 19cc
"Bog bijaše onaj koji je u Kristu pomirio svijet sa sobom, koji nije uračunao ljudima njihovih prekršaja i koji je stavio u nas riječi pomirenja. Prema tome, mi vršimo poslaničku službu u ime Krista – kao da Bog  opominje po nama. U ime Krista molimo: Pomirite se s Bogom! Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom".

'Pomirenje sa susjedima' glasio je veliki program crkava nakon Drugog svjetskog rata. Tako je u Pfalzu stvoreno njemačko-francusko bratstvo i partnerstvo s Ujedinjenom reformiranom crkvom u Engleskoj i Walesu. Tako je 1958. uspostavljeno  partnerstvo naše crkvene zaklade s Evangeličkom crkvom u sadašnjoj Hrvatskoj i Vojvodini. Još nije uspostavljeno partnerstvo s Evangeličkom crkvom Češke braće, a GAW Pfalz je u međuvremenu prijateljski povezana s 'Bratnia Pomoc' Poljske.

Pored ovog teksta ne promatramo lijepu crkvenu sliku kao inače. Vidimo slomljeni dimnjak i danje svjetlo koje prodire kroz oštećeni krov. Evangelička crkvena općina Zagreb kao dio Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj partnerski je povezana s našom Pfalačkom zemaljskom crkvom. Potres 22.ožujka 2020. nanio je veliku štetu crkvi, župnom dvoru i dječjem vrtiću. Da ne bi zadugo ostao taj pogled kroz oštećeni krov na otvoreno nebo, GAW prikuplja donacije na račun, a župni uredi također primaju darove koje će proslijediti našim prijateljima.

Pomirenje među ljudima najveće uporište ima u pomirenju koje proizlazi od Boga. Od prvog Velikog petka kršćanski svijet zna za Božji čin pomirenja, koji je izvršen na križu Golgote. Kao kršćani smo poslanici i navijestitelji ove Vijesti, to postaje velikim povijesnim obratom. Od tada računamo dane prije ili poslije Krista.

Božje djelo pomirenja samo trebamo osobno prihvatiti. Samo to Krist očekuje, više od toga nije potrebno: Pomirite se s Bogom. Možemo i trebamo živjeti kao oni koji su pomireni s Bogom. Ta nam sigurnost  omogućuje sasvim drugačije se ophoditi sa izazovima našeg vremena. Mi živimo iz povjerenja. Amen.

Molitva

Gospode, Bože naš,
dobro je kada mi utihnemo i ostanemo bez riječi.
Tada Ti nama možeš govoriti.
Mi trebamo  zaboraviti mnogo
od onoga što nam se čini veličanstvenim i važnim.
Osjetit ćemo nemoć  i napuštenost,
kako bismo pronašli Tebe u tami života, u mukama i umiranju.

Zahvaljujemo Ti što je križ uspravljen, kao znak Tvoje prisutnosti.
Pomaže nam kada ne zaboravimo na patnju čovječanstva i svih stvorenja.
Križ govori jezikom pomirenja i znak je ljubavi Božje, koja je namijenjena svima bez iznimke.
Tko prihvati Tvoju ljubav, taj mijenja svoj život iz temelja. Amen.