Joachim Rathke (1936-2018)

U nedjelju, 25. veljače, u 82. godini preminuo je Joachim Rathke.

U Villachu je završio srednju školu, a zatim studirao teologiju na sveučilištima u Beču i Mainzu. Vikarijat je služio kod Paula Pellara, kasnijeg superintendenta Koruške i Južnog Tirola.

Rathke je stekao naslov magistra teologije. Godine 1963. preuzeo je svoj prvi pastorat u crkvenoj općini u Fresachu, okrugu Villach. Dvije godine kasnije, preselio se u grad Villach, gdje je služio trideset godina kao župnik.

Godine 1996. Rathke je izabran za superintendenta dijeceze Koruška-Istočni Tirol Evangeličke crkve A.V. u Austriji. Službu je obavljao do 2001. godine kada je otišao u mirovinu.
Posebno obitelji i najbližima, svim njegovim suradnicima i kolegama izražavamo iskrenu sućut.