"Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš!" (Lk 6,36)

Biblijski stih mjeseca

"Kliči i raduj se, kćeri Sionska, jer evo, dolazim usred tebe prebivat - riječ je Gospodnja."

(Zah 2,14)

12/2021

Evangelička crkvena općina Zagreb
Gundulićeva 28
HR - 10000 Zagreb
Tel: +385(0)1-4855.622
Email: eco.zagreb(et)gmail.com

Radno vrijeme župnog ureda:
Pon-čet: 09:00 - 13:00